Giá vàng ngày 2/9

Giá vàng

Giá vàng hôm nay

(02-09-2011)

Giá vàng hôm qua

(01-09-2011)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
SJC tự do Không có Không có 46.700 47.050
Giá vàng TP Hồ Chí Minh
14K Không có Không có 25.940 26.440
18K Không có Không có 33.750 35.250
24K Không có Không có 45.800 46.800
SJC10c Không có Không có 46.500 46.800
SJC1c Không có Không có 46.500 46.830
Giá vàng Hà Nội
SJC Không có Không có 46.500 46.820
Giá vàng Đà Nẵng
SJC Không có Không có 46.510 46.800
Giá vàng Nha Trang
SJC Không có Không có 46.490 46.820
Giá vàng Cần thơ
SJC Không có Không có 46.500 46.800

Nguồn: SJC Ltd.