Click vào tên trò chơi để bắt đầu chơi: Trò 2048 dùng các phím mũi tên (bàn phím) hoặc vuốt màn hình theo các hướng (màn cảm ứng). Khi 2 số giống nhau nối lại sẽ thành một số có giá trị lớn hơn. Mục tiêu là đạt số lớn nhất 2048. 

Gallery 2048You win!

Game over!

Continue game

Did you enjoy the game? This internet presence uses the game at no cost. The programmer would appreciate a small donation.

flattr | PayPal

Gia vang tai NY
Bieu do gia vang NY
(cap nhat 5 phut/lan, nhan F5

Ty gia USD thi truong tu do