Click vào tiêu đề để bắt đầu chơi.

Tetris

Score: 0
Level: 0
Lines: 0

Controls:

Arrows - [Left, Right, Down]

Spacebar - [Rotate]

Developed by Ext-Joom.com

spanwhite

Gia vang va Ty gia USD thi truong

Chủ đề nóng tại VN!