Click vào tiêu đề để bắt đầu chơi.

Tetris

Score: 0
Level: 0
Lines: 0

Controls:

Arrows - [Left, Right, Down]

Spacebar - [Rotate]

Developed by Ext-Joom.com

Gia vang tai NY
Bieu do gia vang NY
(cap nhat 5 phut/lan, nhan F5

Ty gia USD thi truong tu do