Giá vàng ngày 01-11-2014

Giá vàng của SJC

Giá vàng hôm nay


(01/11/2014)

Giá vàng hôm qua


(31/10/2014)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K Không có Không có 12.133 13.533
14K Không có Không có 17.460 18.860
18K Không có Không có 22.820 24.220
24K Không có Không có 30.972 31.772
SJC10c Không có Không có 35.420 35.540
SJC1c Không có Không có 35.420 35.570
SJC99.99 Không có Không có 31.290 32.090
SJC99.99N Không có Không có 31.790 32.090
Giá vàng Hà Nội
SJC Không có Không có 35.420 35.560
Giá vàng Nha Trang
SJC Không có Không có 35.410 35.560
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.


Cập nhật lúc: 01-11-2014 07:11:04

Xem giá vàng những ngày trước..

Xem giá vàng SJC từ DOJI và các ngân hàng..