Dự báo giá vàng từ các tổ chức phân tích tài chính quốc tế

Đơn vị: USD trên 1 lượng vàng

Ngày cập nhật Tổ chức công bố Người dự báo Giá vàng dự báo Thời gian dự báo
11/05/2011 HSBC Jim Steel $1,808 2012
7/04/2011 Standard Chartered n/a $6,028 2020
7/04/2011 Standard Chartered n/a $2,411 2014
2/03/2011 J.P. Morgan Murray Morrison $2,019 n/a
7/02/2011 Reuters tổng hợp phân tích 65 nhà phân tích và môi giới $1,712 2012
4/02/2011 CIBC Barry Cooper $2,049 2012
28/01/2011 Newmont Mining CEO Richard O’Brien $2,411 dài hạn
18/01/2011 Morgan Stanley n/a $1,603 2012
13/01/2011 n/a Harry Shultz $2,893 dài hạn
5/01/2011 HSBC Fredrik Nerbrand $1,567 2012
29/12/2010 McNicoll Lewis Vlak n/a $1,719 2012
27/12/2010 U.S. Global Investors Frank Holmes $3,315 2015
17/12/2010 HSBC Fredrik Nerbrand $1,537 2012
17/12/2010 HSBC Fredrik Nerbrand $1,266 dài hạn
16/12/2010 n/a Jim Rogers $2,411 n/a

Chú giải: n/a - không xác định