Tổng hợp nhận định giá vàng tuần từ 20/4 đến 24/4/2015

Giá vàng tuần tới dự đoán tăng, chịu tác động của USD, yếu tố kỹ thuật

 

Giá vàng ngày 20/4/2015

Cập nhật lúc Thứ ba, 21 Tháng tư 2015 02:54

 

Giá vàng ngày 19/4/2015

Cập nhật lúc Thứ hai, 20 Tháng tư 2015 00:34

   

Giá vàng ngày 18/4/2015

Cập nhật lúc Chủ nhật, 19 Tháng tư 2015 06:46

 

Giá vàng ngày 17/4/2015

Cập nhật lúc Thứ bảy, 18 Tháng tư 2015 06:36

   

Giá vàng ngày 16/4/2015

Cập nhật lúc Thứ sáu, 17 Tháng tư 2015 06:43

 

Giá vàng ngày 15/4/2015

Cập nhật lúc Thứ năm, 16 Tháng tư 2015 06:09

   

Giá vàng ngày 14/4/2015

Cập nhật lúc Thứ tư, 15 Tháng tư 2015 11:18

 

Giá vàng ngày 13/4/2015

Cập nhật lúc Thứ hai, 13 Tháng tư 2015 20:45

   

Page 2 of 151