Giá vàng ngày 18/1/2015

Cập nhật lúc Thứ hai, 19 Tháng giêng 2015 05:37

 

Giá vàng ngày 17/1/2015

Cập nhật lúc Thứ bảy, 17 Tháng giêng 2015 23:29

 

Giá vàng ngày 16/1/2015

Cập nhật lúc Thứ bảy, 17 Tháng giêng 2015 06:27

   

Giá vàng ngày 15/1/2015

Cập nhật lúc Thứ sáu, 16 Tháng giêng 2015 07:06

 

Giá vàng ngày 14/1/2015

Cập nhật lúc Thứ năm, 15 Tháng giêng 2015 15:28

   

Giá vàng ngày 13/1/2015

Cập nhật lúc Thứ tư, 14 Tháng giêng 2015 04:02

 

Giá vàng ngày 12/1/2015

Cập nhật lúc Thứ ba, 13 Tháng giêng 2015 05:46

   

Tổng hợp nhận định giá vàng tuần từ 12/1 đến 16/1/2015

Tuần tới số liệu kinh tế Mỹ sẽ không gây biến động lớn, do vậy, giá vàng sẽ ít nhất vẫn tăng sau khi tăng trong tuần đầu tiên của năm mới.

 

Giá vàng ngày 11/1/2015

Cập nhật lúc Thứ hai, 12 Tháng giêng 2015 06:30

   

Page 2 of 140