Giá vàng ngày 16/5/2013

Giá vàng của Vàng Phú Quý

<a class="simply_extern" href="http://108x.org/giavang/giavang.php" title="" rel="index.php?view=simplylink&catid=5&id=15&option=com_simplylinks" >Giá vàng</a> phú quý
Mua vào Bán ra
Hà Nội
SJC 4,072,000 4,082,000
9999 3,630,000 3,770,000
Mua buôn Bán buôn
SJC 4,073,000 4,081,000
Ninh Bình
SJC 4,062,000 4,092,000
Vĩnh Yên
SJC 4,062,000 4,092,000
Cập nhật lúc : 16:10 Ngày 16/05/2013
Đơn vị: VND/Chỉ :

Giá vàng của SJC

Giá vàng hôm nay

(16-05-2013)

Giá vàng hôm qua

(15-05-2013)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng TP Hồ Chí Minh
14K 27.125giảm 29.125giảm 27.365 29.365
18K 37.130giảm 38.630giảm 37.450 38.950
24K 38.130giảm 38.630giảm 38.450 38.950
SJC10c 40.630giảm 40.830giảm 41.000 41.150
SJC1c 40.630giảm 40.860giảm 41.000 41.180
Giá vàng Hà Nội
SJC 40.630giảm 40.850giảm 41.000 41.170
Giá vàng Đà Nẵng
SJC 40.630giảm 40.850giảm 41.000 41.170
Giá vàng Nha Trang
SJC 40.620giảm 40.850giảm 40.990 41.170
Giá vàng Cần thơ
SJC 40.630giảm 40.830giảm 41.000 41.150
(Cập nhật lần thứ 4 lúc 16:49 ngày 16-05-2013)

Xem giá vàng những ngày trước.