Giá vàng ngày 24/4/2013

Giá vàng của Vàng Phú Quý

<a class="simply_extern" href="http://108x.org/giavang/giavang.php" title="" rel="index.php?view=simplylink&catid=5&id=15&option=com_simplylinks" >Giá vàng</a> phú quý
Mua vào Bán ra
Hà Nội
SJC 4,202,000 4,219,000
9999 3,730,000 3,990,000
Mua buôn Bán buôn
SJC 4,203,000 4,218,000
Ninh Bình
SJC 4,192,000 4,230,000
Vĩnh Yên
SJC 4,192,000 4,230,000
Cập nhật lúc : 17:06 Ngày 24/04/2013
Đơn vị: VND/Chỉ :

Giá vàng của SJC

Giá vàng hôm nay

(24-04-2013)

Giá vàng hôm qua

(23-04-2013)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng TP Hồ Chí Minh
14K 27.803Tăng 30.303Tăng 27.766 30.266
18K 38.500giảm 40.200Tăng 38.650 40.150
24K 39.700Tăng 40.200Tăng 39.650 40.150
SJC10c 41.900Tăng 42.200Tăng 41.850 42.150
SJC1c 41.900Tăng 42.230Tăng 41.850 42.180
Giá vàng Hà Nội
SJC 41.900Tăng 42.220Tăng 41.850 42.170
Giá vàng Đà Nẵng
SJC 41.900Tăng 42.220Tăng 41.850 42.170
Giá vàng Nha Trang
SJC 41.890Tăng 42.220Tăng 41.840 42.170
Giá vàng Cần thơ
SJC 41.900Tăng 42.200Tăng 41.850 42.150
(Cập nhật lần thứ 2 lúc 08:35 ngày 24-04-2013)

Xem giá vàng những ngày trước.