Giá vàng ngày 28/3/2013

Giá vàng hôm nay

(28-03-2013)

Giá vàng hôm qua

(27-03-2013)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng TP Hồ Chí Minh
14K 29.803Tăng 31.803Tăng 29.773 31.773
18K 41.200Tăng 42.200Tăng 41.160 42.160
24K 41.900Tăng 42.200Tăng 41.860 42.160
SJC10c 43.550giảm 43.700Tăng 43.590 43.660
SJC1c 43.550giảm 43.730Tăng 43.590 43.690
Giá vàng Hà Nội
SJC 43.550giảm 43.720Tăng 43.590 43.680
Giá vàng Đà Nẵng
SJC 43.550giảm 43.720Tăng 43.590 43.680
Giá vàng Nha Trang
SJC 43.540giảm 43.720Tăng 43.580 43.680
Giá vàng Cần thơ
SJC 43.550giảm 43.700Tăng 43.590 43.660
(Cập nhật lần thứ 2 lúc 13:21 ngày 28-03-2013)

Xem giá vàng những ngày trước.