Giá vàng ngày 15/3/2013

Giá vàng hôm nay

(15-03-2013)

Giá vàng hôm qua

(14-03-2013)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng TP Hồ Chí Minh
14K 30.096Tăng 32.096Tăng 30.043 32.043
18K 41.590Tăng 42.590Tăng 41.520 42.520
24K 42.290Tăng 42.590Tăng 42.220 42.520
SJC10c 44.020Tăng 44.090Tăng 43.950 44.020
SJC1c 44.020Tăng 44.120Tăng 43.950 44.050
Giá vàng Hà Nội
SJC 44.020Tăng 44.110Tăng 43.950 44.040
Giá vàng Đà Nẵng
SJC 44.020Tăng 44.110Tăng 43.950 44.040
Giá vàng Nha Trang
SJC 44.010Tăng 44.110Tăng 43.940 44.040
Giá vàng Cần thơ
SJC 44.020Tăng 44.090Tăng 43.950 44.020
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:24 ngày 15-03-2013)

Xem giá vàng những ngày trước.