Giá vàng ngày 6/3/2013

Giá vàng hôm nay

(06-03-2013)

Giá vàng hôm qua

(05-03-2013)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng TP Hồ Chí Minh
14K 30.508Tăng 32.508Tăng 30.291 32.291
18K 42.140Tăng 43.140Tăng 41.850 42.850
24K 42.840Tăng 43.140Tăng 42.550 42.850
SJC10c 43.990Tăng 44.140Tăng 43.700 43.850
SJC1c 43.990Tăng 44.170Tăng 43.700 43.880
Giá vàng Hà Nội
SJC 43.990Tăng 44.160Tăng 43.700 43.870
Giá vàng Đà Nẵng
SJC 43.990Tăng 44.160Tăng 43.700 43.870
Giá vàng Nha Trang
SJC 43.980Tăng 44.160Tăng 43.690 43.870
Giá vàng Cần thơ
SJC 43.990Tăng 44.140Tăng 43.700 43.850
(Cập nhật lần thứ 3 lúc 13:30 ngày 06-03-2013)

Xem giá vàng những ngày trước.