Giá vàng ngày 5/3/2013

Giá vàng hôm nay

(05-03-2013)

Giá vàng hôm qua

(04-03-2013)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng TP Hồ Chí Minh
14K 30.291Tăng 32.291Tăng 30.178 32.178
18K 41.850Tăng 42.850Tăng 41.700 42.700
24K 42.550Tăng 42.850Tăng 42.400 42.700
SJC10c 43.700Tăng 43.850Tăng 43.550 43.700
SJC1c 43.700Tăng 43.880Tăng 43.550 43.730
Giá vàng Hà Nội
SJC 43.700Tăng 43.870Tăng 43.550 43.720
Giá vàng Đà Nẵng
SJC 43.700Tăng 43.870Tăng 43.550 43.720
Giá vàng Nha Trang
SJC 43.690Tăng 43.870Tăng 43.540 43.720
Giá vàng Cần thơ
SJC 43.700Tăng 43.850Tăng 43.550 43.700
(Cập nhật lần thứ 4 lúc 16:58 ngày 05-03-2013)

Xem giá vàng những ngày trước.