Giá vàng ngày 7/2/2013

Giá vàng hôm nay

(07-02-2013)

Giá vàng hôm qua

(06-02-2013)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
SJC tự do45.500 Tăng45.600Tăng45.380 45.530
Giá vàng TP Hồ Chí Minh
14K 31.428Tăng 33.228Tăng 31.153 33.153
18K 42.800Tăng 44.100Tăng 42.500 44.000
24K 43.800Tăng 44.100Tăng 43.700 44.000
SJC10c 45.300Tăng 45.600Tăng 45.200 45.500
SJC1c 45.300Tăng 45.630Tăng 45.200 45.530
Giá vàng Hà Nội
SJC 45.300Tăng 45.620Tăng 45.200 45.520
Giá vàng Đà Nẵng
SJC 45.300Tăng 45.620Tăng 45.200 45.520
Giá vàng Nha Trang
SJC 45.290Tăng 45.620Tăng 45.190 45.520
Giá vàng Cần thơ
SJC 45.300Tăng 45.600Tăng 45.200 45.500
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:41 ngày 07-02-2013)

Xem giá vàng những ngày trước.