Giá vàng ngày 18/1/2013

Giá vàng hôm nay

(18-01-2013)

Giá vàng hôm qua

(17-01-2013)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
SJC tự do45.400 Tăng45.550Tăng45,08045,250
Giá vàng TP Hồ Chí Minh
14K 31.503 33.303Tăng 31.503 33.003
18K 42.900Tăng 44.200Tăng 42.800 43.800
24K 43.900Tăng 44.200Tăng 43.500 43.800
SJC10c 45.400Tăng 45.700Tăng 45.000 45.300
SJC1c 45.400Tăng 45.730Tăng 45.000 45.330
Giá vàng Hà Nội
SJC 45.400Tăng 45.720Tăng 45.000 45.320
Giá vàng Đà Nẵng
SJC 45.400Tăng 45.720Tăng 44.990 45.320
Giá vàng Nha Trang
SJC 45.390Tăng 45.720Tăng 45.000 45.320
Giá vàng Cần thơ
SJC 45.400Tăng 45.700Tăng 45.000 45.300
(Cập nhật lần thứ 3 lúc 13:33 ngày 18-01-2013)

Xem giá vàng những ngày trước.