Giá vàng ngày 15/1/2013

Giá vàng hôm nay

(15-01-2013)

Giá vàng hôm qua

(14-01-2013)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
SJC tự do44.300giảm44.600giảm44.500 44.800
Giá vàng TP Hồ Chí Minh
14K 31.353Tăng 32.853Tăng 30.978 32.478
18K 42.600Tăng 43.600Tăng 42.100 43.100
24K 43.300Tăng 43.600Tăng 42.800 43.100
SJC10c 44.850Tăng 45.100Tăng 44.100 44.600
SJC1c 44.850Tăng 45.130Tăng 44.100 44.630
Giá vàng Hà Nội
SJC 44.850Tăng 45.120Tăng 44.100 44.620
Giá vàng Đà Nẵng
SJC 44.850Tăng 45.120Tăng 44.100 44.620
Giá vàng Nha Trang
SJC 44.840Tăng 45.120Tăng 44.090 44.620
Giá vàng Cần thơ
SJC 44.850Tăng 45.100Tăng 44.100 44.600
(Cập nhật lần thứ 2 lúc 16:51 ngày 15-01-2013)

Xem giá vàng những ngày trước.