Giá vàng ngày 8/1/2013

Giá vàng hôm nay

(09-01-2013)

Giá vàng hôm qua

(08-01-2013)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
SJC tự do46.290 giảm46.420giảm46.380 46.500
Giá vàng TP Hồ Chí Minh
14K 30.890Tăng 33.390Tăng 30.820 33.320
18K 42.320Tăng 44.320Tăng 42.220 44.220
24K 44.020Tăng 44.320Tăng 43.920 44.220
SJC10c 46.220Tăng 46.520Tăng 46.120 46.420
SJC1c 46.220Tăng 46.550Tăng 46.120 46.450
Giá vàng Hà Nội
SJC 46.220Tăng 46.540Tăng 46.120 46.440
Giá vàng Đà Nẵng
SJC 46.220Tăng 46.540Tăng 46.120 46.440
Giá vàng Nha Trang
SJC 46.210Tăng 46.540Tăng 46.110 46.440
Giá vàng Cần thơ
SJC 46.220Tăng 46.520Tăng 46.120 46.420
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 08:13 ngày 09-01-2013)

Xem giá vàng những ngày trước.